Fexe_ Hedin_ Özlem 950x550.jpg
我们的业务开发人员:马来西亚贸易与投资专员 Sara Hedin、土耳其高级项目经理 Özlem Özden 和战略与业务发展执行副总裁 Fredrik Fexe。